Salesiánská asociace Dona Boska (SADBA)


Počátky kněžské činnosti

Don Bosco a politika

Politika otčenáše

Don Bosco se dostal do konfliktu s politikou poprvé v roce 1848. Tehdy k ní zaujal jednoznačný postoj. Odkázal ho svým synům: „Přesvědčil jsem se, řekl, že se musím vzdát politiky, jestliže chci vykonat trochu dobra. Vždycky jsem se řídil touto zásadou a proto jsem mohl ledacos vykonat a neměl jsem kvůli tomu žádné těžkosti. Ba častokrát mi pomohli i takoví, od nichž bych pomoc nikdy neočekával.“
Tehdejší doba ho přesvědčila, jak je politika vratká. Byl svědkem toho, jak vedoucí činitelé během krátké doby upadali do královské nemilosti a ze svých vysokých postavení se poroučeli do vyhnanství. Proto se pevně rozhodl, že se nikdy nepřidá k žádné politické straně. Svou cestu nazval politikou otčenáše. Rozuměl tím spásu duše a výchovu opuštěných hochů. Během let se přesvědčil a na vlastní kůži často pocítil, jak dovedli být veřejně vychvalovaní politici křiví, věrolomní a bezcharakterní. Za všech situací stál vždy na straně papeže. Řídil se jeho radami a vždy, i když si tím škodil, papeže hájil. Prohlásil:

  • Vždy stojím za papežem. Jako katolík poslouchám slepě papeže. Jestliže chceme zůstat katolíky, musíme smýšlet a věřit stejně jako papež.

DBT, 189–190

Informace:

Publikováno: 30. 1. 2007
Poslední změna: 30. 1. 2007


 

Pořádají: Salesiáni Dona Boska , SADBA , Salesiánské aktivity pro mládež