Salesiánská asociace Dona Boska (SADBA)


Počátky kněžské činnosti

Půl tuctu dílen

Dvě stoličky pro začátek

V roce 1853 dostavěl novou budovu. Rozhodl, že v domě zařídí dílny a hoši se budou učit doma. Rozhodnutí uspíšilo špatné chování a fluktuace starších dělníků, s nimiž museli hoši pracovat. Druhou pohnutkou bylo, že krejčovská, obuvnická a tiskařská dílna budou pro oratoř přínosem.
Na podzim roku 1853 otevřel krejčovskou a obuvnickou dílnu. První výbavu tvořily dvě stoličky a čtyři židle. Don Bosco byl mistrem. Sedl si na stoličku a ukázal čtyřem chlapcům, jak se přibíjí na botu podrážka, jak se pracuje se šídlem a jak se zhotovuji a používají dratve. Po několika dnech předal své mistrovské místo Dominiku Goffimu, který byl zároveň vrátným oratoře.
Krejčovskou dílnu umístil do dosavadní kuchyně; a tu přemístil do nové budovy. Prvním krejčovským mistrem byla matka Markéta a také Don Bosco. Na studiích v Castelnuovu se naučil u pana Roberta obstojně šít a stříhat.
Začátkem roku 1854 ohlásil hochům, že otevírá knihvazačskou dílnu.

DBT, 219

Za rok byla tiskárna

Koncem roku 1856 otevřel čtvrtou dílnu – stolařskou. Odvolal z městských dílen skupinu hochů, do velké haly opatřil pracovní stoly a nářadí, zřídil sklad dřeva a prvním mistrem jmenoval pana Coria.
Pátou dílnou, nejtoužebněji očekávanou, byla tiskárna. Trvalo mu celý rok, než vybojoval na úřadech povolení. Souhlas obdržel 31. prosince 1861. Zahájil pod vedením tiskařského mistra Ondřeje Giardina. Jeho asistentem byl Josef Buzzetti.
První knihou vytištěnou v tiskárně oratoře svatého Františka Saleského bylo dílko kanovníka C. Schmida: Veselá povídka o mladém poustevníkovi Teoflovi. Vyšla v edici Katolického čtení v květnu 1862. Od té doby všechny další tituly jmenované edice vycházely v tiskárně oratoře. Jinde se tisklo pouze výjimečně. Začátky byly nanejvýš skromné. První inventář tvořily dva tiskařské válce. Vše se obsluhovalo ručně. Ale ještě za života Dona Boska byla dána do provozu velká moderní tiskárna, která mohla konkurovat kterémukoli turínskému podniku.
V roce 1862 Don Bosco otevřel šestou a poslední dílnu – zámečnickou.

**DBT, 220****

Kdo není zcela chudý, nemá místo v tomto domě

Oratoř a domov, v němž bydlelo stále více hochů, se nesměly stát továrnou na dělníky, ale výchovným domovem. Za tím účelem vydal ve školním roce 1854–1855 první pravidla, která dávala životu v oratoři určitý řád a jednotného ducha.
Do učebního poměru přijímal hochy od dvanácti do osmnácti let. Učeň musel být bez otce a bez matky, opuštěný, bez jakýchkoli prostředků. Jestliže měl sourozence nebo příbuzné, kteří se mohli o něho postarat, neměl šanci bydlet v jeho domě.
Pravidla určovala, kdo vede dům a koho jsou hoši povinni poslouchat. Prvním představeným byl ředitel. Odpovídal za mravní růst a za plnění povinností každého hocha. Ekonom se staral o hmotné záležitosti, katecheta o duchovní potřeby. Asistenti rozdělovali chléb a byli výchovně přítomni v jídelně, v dílnách a v ložnicích.
Z ctností se nejvíce odporučovaly úcta k Bohu, pracovitost, poslušnost vůči představeným, láska k spolubydlícím, skromnost. Pravidla určovala chování doma i mimo dům. Nejvážnějšími přestupky byly klení, bezcharakternost, nepoctivost a krádež. Bylo zakázáno mít u sebe peníze, hrát hazardní hry, kouřit a stravovat se mimo dům.
Vstávalo se časně ráno. Potom byla mše svatá s ranními modlitbami a růžencem, snídaně a nástup do zaměstnání. Obědvalo se společně a následovala velká polední přestávka. Pak se pokračovalo v práci. Večer byla školní výuka. Den končil společnou večerní modlitbou. Po ní Don Bosco krátce promluvil k celému společenství a popřál všem dobrou noc.
Jednou za měsíc měli všichni hoši krátké duchovní ústraní. Říkalo se mu příprava na dobrou smrt. Jednou za rok byla krátká duchovní cvičení.
V náboženské oblasti měl Don Bosco na studenty větší požadavky. K dělnické mládeži byl shovívavější. Ale i mezi ní objevoval hochy s mimořádnou duchovní úrovní. Pro ně založil v roce 1859 Družinu svatého Josefa. Přijímal do ní horlivější hochy a vychovával z nich šiřitele křesťanského života mezi dělníky.

DBT, 221–222

Informace:

Publikováno: 30. 1. 2007
Poslední změna: 30. 1. 2007


 

Pořádají: Salesiáni Dona Boska , SADBA , Salesiánské aktivity pro mládež