Salesiánská asociace Dona Boska (SADBA)


Počátky kněžské činnosti

Knězem v záběhu

Nabídky

Co nyní udělá Don Bosco? Je vzdělaný, rád by se vrhl do práce, je chudý. Dostal tři nabídky. Bohatá janovská rodina by ho ráda získala za učitele svých dětí. V těch dobách bohaté rodiny neposílaly své syny a dcery do škol. Držely si ve svých palácích soukromé učitele a vychovatele. Kněží měli přednost, protože dávali záruku poctivosti. Bohatí Janované nabízeli Donu Boskovi tisíc lir ročního příjmu. Bylo to výborné zajištění. Spolurodáci ho prosili, aby přijal uprázdněné místo kaplana v Morialdu. Zaručovali mu dvakrát větší plat, než bylo zvykem. Castelnuovský farář don Cinzano ho chtěl ustanovit svým zástupcem. Rovněž mu sliboval dobré zajištění.
Všichni si ho předcházeli nabízením peněz, jako by se kněžstvím otevírala hmotně dobře zajištěná budoucnost. Jediná matka Markéta, která celý život musela počítat s každým soldem, mu připomněla opak:

  • Jestli zbohatneš, nikdy nevkročím do tvého domu. Šel se poradit s donem Cafassem.
  • Co mám dělat?
  • Nic nepřijímejte. Pojďte do ústavu pro doškolování kněží a doplňte si kněžskou přípravu.

Don Cafasso viděl nejdále. Odhadl, že lidské i duchovní poslání Dona Boska by mělo daleko přesahovat rámec působení v nějaké rodině nebo farnosti. Bude ho potřebovat Turín, kde rostly nové čtvrti a začínala nová doba se složitými problémy. Don Cafasso si ho hlídal, aby se mu neztratil.

DBT, 107–108

Trh na lidskou sílu

Na hlavním tržišti objevil skutečný trh s lidskou silou.
„Nedaleko Porta Palazzo se to hemžilo prodavači. Jedni nabízeli zápalky, jiní čištění bot. Postávali tu špinaví lidé, čeledínové, prodavači pohlednic, pomocníci a nosiči, většinou samí hoši, všichni chudí, často ze vzdálených krajů. Žili ze dne na den.“
Nejdříve navázal kontakty s kameníky, zedníky, fasádníky, dlaždiči a pokrývači. Když se z počátku pokoušel k nim přiblížit, nedůvěřivě se obraceli a odcházeli. Byli zcela jiní než chudí hoši z Becchi. Nezajímaly je hry, vyprávění, závody, vycházky. Byli to vlci, neurvalí hoši z jeho snů. V jejich tvářích objevoval spíše strach než krutost. Neměli zájem, nedůvěřovali, bylo třeba jednoho po druhém vykoupit dobrotou a bezmeznou trpělivostí.
Zaměstnané hochy nalézal po práci v kantýnách a hospodách. Nebyli na tom o mnoho líp než ti, co se bez cíle potulovali ulicemi. Neměli zázemí, nikdo se o ně nezajímal. Zaměstnavatelé hledali jen nejlacinější pracovní síly. Lidská existence jim byla lhostejná. Don Bosco procházel městem a hledal řešení.

DBT, 109

Informace:

Publikováno: 30. 1. 2007
Poslední změna: 30. 1. 2007


 

Pořádají: Salesiáni Dona Boska , SADBA , Salesiánské aktivity pro mládež