Salesiánská asociace Dona Boska (SADBA)


Doba komunismu

Zachránit, co se dá

Trochta považován za nejpřístupnějšího dohodám

Církevní oddělení Národní fronty, Čepička a pod jeho vlivem vedoucí funkcionáři KSČ považovali Trochtu za nejpřístupnějšího dohodám. Věděli o jeho sociálním cítění, o jeho vlasteneckém počínání během války i v koncentračním táboře. V jednání církevní komise sice důsledně a rozhodně hájil stanovisko biskupů a kritizoval zákroky státní moci proti církvi, ale zároveň projevoval schopnost přesněji si uvědomovat tvrdou realitu – neblahé změny a velmi nepříznivé podmínky pro církev za komunistické moci. Chtěl zachránit, co se dá, a hledat řešení, která by hrozivé důsledky pro církev omezila na nejmenší možnou míru.
Uvedené okolnosti vedly komunisty k tomu, že Trochtu zprvu řadili mezi „pokrokové kněze“ a doufali, že se ho podaří získat pro spolupráci s vládou a snad i proti ostatním ordinářům.
Odpovídala tomu i mediální prezentace biskupa Trochty ve státem ovládaných sdělovacích prostředcích, které se snažily postavit jej na veřejnosti proti ostatním biskupům a tím zanést rozkol i do řad kněží. Biskup sám nemohl dokonce ani ve své vlastní diecézi vysvětlit kněžím svá stanoviska, jak následně prokázaly i protokoly z jeho soudního vyšetřování. Dával však přednost trpělivému jednání v intencích názorů většiny biskupů a ve stálém – i když tajném – spojení s papežskou nunciaturou či přímo s Vatikánem, což se pro něho později stalo osudným. Nemohl se však hájit vůči falešným informacím, které se o něm šířily.

Vznik Státního úřadu pro věci církevní

Vztah církve a moci v té době zvlášť nepříznivě ovlivnily dvě události. Biskupská konference 16. srpna 1948 v Nitře schválila memorandum vládě a uložila jeho čtení v kostelích. Biskupové obvinili vládu z neplnění slibů, požadovali zastavit „plánovitý boj“ proti církvi a biskupům a pokusy oddělit je od kněží a věřících.
Komunisté si stále zřetelněji uvědomovali, že jejich politika je neúspěšná a že se jim církev nedaří podmanit ani rozdělit. To vedlo ke stále systematičtějšímu budování rozsáhlého aparátu pro boj s církví. Vznikl Státní úřad pro věci církevní se zástupy církevních referentů a informátorů, rozvětvený až do obcí, v nichž byly fary. Ti sledovali počínání hierarchie a kněží v kostele, při církevních obřadech, ve veřejném i osobním životě a podávali o tom vyšším orgánům zprávy.
Jedno ze čtyř oddělení II. odboru, ustanoveného v ústředí Státní bezpečnosti koncem roku 1948, bylo oddělení církevní. Obdobně tomu bylo i v krajích a okresech. Bezpečnost vytvářela síť agentů v okolí ordinářů a kněží. Zřizováním církevních útvarů ve Státní bezpečností vstoupil do církevní politiky nový a velice významný faktor – ve Státní bezpečnosti převažovali radikálové.

konec jednání církve se státem

Ve dnech 22. a 23. března 1949 se konala na Slovensku ve Starém Smokovci biskupská konference. Během konference účastníci odhalili v konferenční místnosti odposlouchávací zařízení. Konferenci přerušili a pověřili arcibiskupa Berana, aby podal stížnost Zápotockému a ministru vnitra Noskovi. Beran, který konferenci předsedal, zasedání a konferenci uzavřel. Byl to i konec jednání církve se státem.
Za vyhroceného napětí mezi státem a církví se v Olomouci konala 29. dubna 1949 další biskupská konference. Přijala bez velkých sporů Beranovo stanovisko – přerušit rozhovory s vládou.

Informace:

Publikováno: 30. 1. 2007
Poslední změna: 30. 1. 2007


 

Pořádají: Salesiáni Dona Boska , SADBA , Salesiánské aktivity pro mládež