Salesiánská asociace Dona Boska (SADBA)


Kritéria práce s mládeží

Úvod

V této práci o chaloupkách v době totality se nechceme omezit jen na popis či metodu pastoračních aktivit, ale chtěli bychom je také hodnotit. Hodnocení čehokoliv je věc do značné míry komplikovaná a nejednoznačná. Závisí totiž na kritériích, které k němu použijeme. Proto bychom chtěli nejdříve uvést teologická a pedagogická kritéria církevní a salesiánské práce s mládeží.

Co to vlastně je kritérium? Kritérium znamená normu, která pomáhá v posuzování a rozlišování různých směrů chování a jednání. Neřeší těžkosti spojené s volbou, ale ukazuje jasné směry. Proto musí existovat ještě dříve, než vlastní činnost nebo plán. Inspiruje jedno i druhé. Dalo by se přirovnat k plánu města a k poznámkám, které mi pomáhají projít městem k určitému cíli. Nenahrazují námahu chůze, ale pomáhají mi zorientovat se. Čas od času se musím zastavit, abych si znovu prohlédl plánek města a poznámky o cestě. Tak se mohu vyhnout zbytečnému bloudění.

Potřeba kritérií se prosadila v mnoha oborech. Pomáhají nám orientovat se v dnešní pluralistické spleti nejrůznějších názorů a také nám umožňují překročit hranice vlastního subjektivního pohledu. V poslední době se jejich potřeba prosadila i v teologickém a pastorálním prostředí.

Informace:

Publikováno: 21. 3. 2007
Poslední změna: 21. 3. 2007


 

Pořádají: Salesiáni Dona Boska , SADBA , Salesiánské aktivity pro mládež