Salesiánská asociace Dona Boska (SADBA)


Závěr a statistiky

Obsah

  1. Závěr a seznam zkratek
  2. Statistiky rozvoje chaloupkového díla

Závěr a seznam zkratek

V této práci jsme analyzovali hnutí chaloupek, které se rozvíjelo v době totality v naší republice. Bylo jedním ze stěžejních a důležitých děl nejen v salesiánské provincii, ale v celé české pronásledované církvi. Projevilo velkou životnost a podílelo se na upevnění víry a orientaci v povolání tisíců mladých lidí. Bylo v něm také formováno mnoho současných diecézních i řeholních kněží, salesiánů a ostatních členů salesiánské rodiny. Je to dílo, které nebylo odnikud převzaté a je církvi v České republice vlastní. Navázání na jeho základní principy, jako je priorita osobních vztahů, propojení lidí z různých oblastí a model žité víry, může pomoci k plodnému katechizačnímu a evangelizačnímu působení mezi současnou mládeží.

V průběhu práce jsme na jednotlivých místech naznačili témata, která by bylo možno dále rozpracovávat. Jde např. o žitou eucharistickou praxi v malých společenstvích, výchovu pomocí osobních vztahů, účinné katechetické programy, různé modely přípravy animátorů, způsoby pokračování chaloupkového díla v budoucnosti atd. Jistě by také bylo přínosné porovnat chaloupkový model s jinými modely práce s dětmi a mládeží.

Informace:

Publikováno: 21. 3. 2007
Poslední změna: 21. 3. 2007


 

Pořádají: Salesiáni Dona Boska , SADBA , Salesiánské aktivity pro mládež