Salesiánská asociace Dona Boska (SADBA)


Přínos chaloupkového díla pro dnešek

Jak jsme viděli v předchozí kapitole, chaloupkové dílo rozvinulo a využívalo velké množství prvků, které byly funkční a umožňovaly růst a zrání mladých v lidské i křesťanské oblasti. V této kapitole upozorníme na některé aspekty, které by v dnešní době mohly být stále hodnotné.

Změna situace

Za více než deset let od přelomového roku 1989 se situace v naší zemi podstatně změnila. Po pádu komunismu byla církev většinou přijímána jako symbol vzdoru proti totalitě a setkávala se se sympatiemi. Po vystřízlivění z prvotní euforie začala církev hledat své postavení v dnešní společnosti. Nikdo už není pro svou víru zesměšňován, církev již není pronásledovaná a má možnost zapojit se do života společnosti.

Polistopadovým vývojem religiozity české společnosti se zabývala řada výzkumů. Jeden z posledních, zaměřený na mladou generaci, provedl Petr Sak. Zjistil, že na konci 90. let je mezi mládeží ve věku od 15 do 30 let jen 20% vyhraněných atheistů a pouhých 31% se domnívá, že neexistuje posmrtný život. „V 90. letech prošel zájem mládeže o spiritualitu a její realizaci v různých církvích, sektách a duchovních směrech bouřlivým vývojem. V počátku 90. let stoupl zájem o katolickou církev, ale rok 1993 byl již rokem poklesu zájmu, který pokračuje. … Od roku 1993 klesá zájem a identifikace se všemi náboženskými a duchovními směry. Tento pokles je diferencován. Čím byl směr módnější, tím strmější je pokles zájmu o něj. Zájem o tradiční katolickou a protestantské církve klesá nejmírněji. Poměrně stabilizovaný je také zájem o buddhismus. … Výrazný pokles zájmu o spiritualitu je u nejmladší věkové skupiny 15 – 18 let. I jiné výzkumy ukazují, že nejmladší věková skupina mládeže se výrazně posunula směrem k hodnotám konsumní společnosti, jak svými hodnotami, tak způsobem života.“

Se změnou společenské situace souvisí i změny v oblasti pastorace mládeže. Původní živelná a jen zřídka reflektovaná pastorace mládeže může být konečně reflektována a vzájemně koordinována. Je ale nutné reagovat na novou situaci. Zde pozorujeme čtyři základní změny:

  • přechod od výběrové mládeže k mládeži obecné;
  • od mládeže v ideologicky uzavřeném systému k mládeži v pluralismu;
  • od úzce chápané náboženské výchovy k výchově integrální;
  • od utajované práce k práci veřejně viditelné, uznávané a propagované.

Je zřejmé, že se dnes musíme hodně věnovat mládeži nevěřící a že mnohé mladé musíme začít hledat, když k nám sami nepřijdou. Adresáti současných pastorálních děl také jen vzácně očekávají možnost zkusit si prakticky žít křesťanství. Při dalším uvažování nad poselstvím chaloupek je třeba mít tyto změny na paměti.

Informace:

Publikováno: 21. 3. 2007
Poslední změna: 21. 3. 2007


 

Pořádají: Salesiáni Dona Boska , SADBA , Salesiánské aktivity pro mládež