Salesiánská asociace Dona Boska (SADBA)


2. světová válka

První těžká zkouška

Nástup nacismu

Kolem roku 1933 došlo k nástupu nacismu v Německu a projevilo se to i u nás. Štěpán Trochta jako nejvyšší duchovní rádce skautů a člen Ústřední junácké rady měl v lednu 1939 projev k mládeži, který mu následně značně zkomplikoval život. Podobných kázání měl víc.
Po obsazení Československa gestapo pečlivě sledovalo veškerou Trochtovu činnost. Přesto Trochta pomáhal, jak mohl. Do kobyliského salesiánského domova byl přijat jako stavební inženýr člověk židovského původu. Působili tam i další odpůrci nacismu, například ruský choreograf Saša Leontějev a jiní. Tyto příklady dokládají, že Trochtovi nezáleželo na národnosti, ale především na etických principech a na víře.

Tvrdý výslech

Po zřízení protektorátu začaly rychle sílit nátlak a útoky nacistů na občany, o nichž bylo známo, že jsou přesvědčenými demokraty, humanisty a odmítají nacismus a rasismus.
Dne 27. května 1942 byl spáchán atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. Na druhý den ve tři hodiny ráno vnikli do kobyliského domu čtyři členové gestapa a vynutili si vstup do Trochtova pokoje. Začal okamžitě tvrdý výslech spojený s prohlídkou jeho písemností a knihovny, vše trvalo až do 11 hodin dopoledne. Pak gestapo odvezlo Trochtu do své centrály, kde následovaly další výslechy. Z jeho pokoje byly přivezeny též zabavené písemnosti, kázání, fotografie a také protinacistický leták, který do bytu gestapo podstrčilo. Při výsleších bylo použito tehdy typické fyzické násilí – bití, kopání, fackování. Pak byl Trochta odvezen do věznice na Pankráci, kde mnohahodinové výslechy pokračovaly. Nakonec byl sepsán protokol, který se zásadně rozcházel se skutečností, a k Trochtově spisu byla připojena značka „RU“ (Rückkehr unerwünscht – návrat nežádoucí).

Informace:

Publikováno: 30. 1. 2007
Poslední změna: 30. 1. 2007


 

Pořádají: Salesiáni Dona Boska , SADBA , Salesiánské aktivity pro mládež