Salesiánská asociace Dona Boska (SADBA)


Salesiánské misie a smrt Dona Boska

Velké cesty – Francie a Španělsko

Mám na starosti kostel

Don Rua dosvědčil pod přísahou při přípravném procesu k blahořečení:
„Bylo nám ho líto, když jsme ho viděli vystupovat a sestupovat po schodištích, jak se doprošoval almužen a častokrát se dočkal jen tvrdých pokoření. Silně tím trpěl, takže často, když byl jen mezi svými, si stýskal:

  • Kostel Božského Srdce ohýbá moje záda. Říká se, že pronásleduji církev. Mohu tvrdit opak: církev pronásleduje mě!“

Hlásil se věk a necítil se dobře ani po zdravotní stránce. Stavba chrámu odčerpala velký díl jeho ubývajících sil. Když si již nevěděl rady, jak obstarat další prostředky, rozhodl se zkusit to ve Francii. Odcestoval tam 31. ledna 1883. Plné čtyři měsíce zde procházel městy a prosil. Vrátil se 31. května.
Bylo mu osmašedesát let. Do konce života mu zbývalo ještě pět. Kongregace se slibně rozvíjela. Kolem něho se hlásil k životu nový svět s novými myšlenkami. Potřeboval být doma u svého díla. Záleželo mu na tom, aby kongregace šla správným směrem. Současně si uvědomoval, že život rychle spěje k pozemskému dovršení. Denně mu to připomínaly ubývající síly. A on musel vzácné chvíle života utápět hledáním peněz na stavbu kostela. Mnohem raději by věnoval svůj čas mladým spolubratrům a chlapcům. Aby se pohnula stavba kupředu, vydal se do Francie a pak do Španělska. Cesta se stala triumfem Božího muže. Spousty lidí mělo možnost nalézt smysl pro Boha.
V 19. století Marx prohlásil, že náboženství je opium lidu. Anarchista Bakunin vyžadoval od svých stoupenců otevřené vyznávání ateismu. Pařížská komuna šířila ateismus násilím. Lidé ztráceli smysl pro Boha a z života mizel zájem o duchovní skutečnosti. Cesta Dona Boska se nakonec změnila v docela jinou záležitost. Cílem nakonec nebyl ani kostel, ani chudí hoši, ale přiblížení nové generace zpět k Bohu.

DBT, 395–396

Den starého kněze

Vstával o páté hodině. Spát chodil o půlnoci. O šesté začínaly návštěvy. Pak šel slavit nejsvětější oběť do některého kostela. Cestou tam i zpět ho zastavovali lidé a prosili o modlitbu. Toužili ho vidět, hovořit s ním, aspoň se ho dotknout. Čekali na něho v sakristii, před kostelem, na schodištích, na ulici. Stávalo se, že kvůli tomu přicházel pozdě na všechny sjednané návštěvy. Hovořil špatnou francouzštinou.
Když ho prosili o zázrak, odpovídal:

  • Jsem rovněž jen hříšný člověk. Modlete se za mě. Ale obraťme se společnou modlitbou na Pannu Marii Pomocnici. Jen ona dovede vracet zdraví, vyslyšet, pochopit, mít s námi soucit. Z nebe nám pomáhá. Já ji mohu pouze prosit.

Když se na ni obrátil tento hříšný člověk, Panna Maria ho pokaždé vyslyšela. Zdálo se, jako by mu byla pořád k dispozici.
I ty nejvyšší církevní autority ho přijímaly s velkou srdečností. Kardinál Lavigerie ho očekával v kostele svatého Petra a požádal přítomné lidi, aby byli k němu velkorysí. Nazval ho italským svatým Vincencem z Pauly.
Štědrými nebyli jen bohatí, nýbrž i chudí. Don Bosco dostával šeky, zlaté mince, peníze, prsteny. Nakonec neměl kam dary odkládat.
Z Paříže odcestoval na týden do Amiensu a do Lille. Setkal se se stejným nadšením. Když mu nadšenci začali nůžkami odstřihovat kleriku, bránil se slovy:

  • Vidím, že všichni blázni dosud nejsou v blázincích. Konečně se vracel do Turína. Doprovázel ho don Rua a don Barruel. Cestou mlčeli. Vzpomínali na minulé dny. Připadaly jim jako neskutečný sen. Don Bosco nakonec prolomil ticho:
  • Done Ruo, vzpomínáš si na cestu, která spojuje Buttiglieru s Munaldem? Napravo je kopec a na něm dům. Velice chudý. V něm bydlela naše maminka i já. Na okolních loukách jsem

pásával naše dvě krávy. Kdyby všichni ti vznešení, kteří nám prokazovali tolik poct věděli, že mají před sebou chudého vesničana z Becchi!…

DBT, 398–399

Informace:

Publikováno: 30. 1. 2007
Poslední změna: 30. 1. 2007


 

Pořádají: Salesiáni Dona Boska , SADBA , Salesiánské aktivity pro mládež