Salesiánská asociace Dona Boska (SADBA)


Salesiánské misie a smrt Dona Boska

Velký pláč

Don Bosco a bohatí

Mnohým salesiánům se někdy zdálo, že Don Bosco hovoříval s bohatými příliš tvrdě. Když mu to jednou připomněli, odpověděl jim:

  • Nedávno se mi zdálo o Panně Marii. Vyčítala mi, proč někdy málo připomínám povinnost dávat almužnu. Stěžovala si, že kněží na kazatelnách se bojí připomínat povinnost: co přebývá, to patří chudým. Tím zaviňují, že boháči hromadí zlato v trezorech.

Dvacátého druhého dubna 1887 jel s donem Belmontem navštívit velkou dobroditelku, paní Aloisii Cataldiovou. Když je po skončené návštěvě doprovázela k bráně, otázala se:

  • Done Bosco, co musím dělat, abych se spasila?
  • Jestli se chcete spasit, musíte zchudnout jako Job.

Odpověď vyvedla paní z míry. Don Belmonte rovněž považoval odpověď za přehnaně tvrdou. Don Bosco výrok nijak neztlumil. Pak už neřekl ani slovo. Sedli do kočáru a vraceli se domů. Když Don Bosco stále mlčel, don Belmonte řekl:

  • Done Bosco, měl jsem dojem, že jste se dotkl oné dámy. Vykonala pro nás přece tolik dobrého.
  • Víš, proč jsem se jí dotkl? Je to tím, že každý se bojí říci pánům pravdu.

Na své cestě po Francii se zastavil v Hyeres. Doprovázel předseda marseillské obchodní společnosti pan Abeille. Zavedl Dona Boska do farního kostela a zde provedl sbírku. Měl radost, že se vydařila, protože někteří pánové byli velice štědří.
Don Bosco mu řekl:

  • Považuji to za samozřejmé. Jestli to jsou opravdoví křesťané, váže je povinnost dát chudým vše, co přebývá. Pane Abeille, když si necháte pro sebe sto franků na měsíc, domnívám se, že je to hodně peněz; pak ostatní peníze byste měl dát Bohu.

DBT, 415–416

Cesta do Říma a svěcení kostela

V květnu roku 1887 se světil v Římě chrám Božského Srdce. Dona Boska stál sedm let práce a starostí. Podlomil mu zdraví. Jeho zdravotní stav mu nedovolil absolvovat cestu přímo. Musel jízdu přerušovat a odpočívat. Vyjel ráno 20. dubna. Doprovázel ho don Rua a don Viglietti. Poprvé v životě cestoval první třídou.

Svěcení se konalo 14. května. Druhého dne Don Bosco chtěl mít mši svatou u oltáře Panny Marie Pomocnice. K oltáři ho doprovázel don Viglietti. Jakmile začal, dal se do pláče. Pláč ho provázel po celou dobu mše svaté. Když skončil, museli ho do sakristie odnést. Dona Vigliettiho pláč zneklidňoval a tázal se:

  • Done Bosco, co vám je? Trápí vás nějaké bolesti?
  • Ne. Živě se mi vybavila před očima scéna z prvního snu. Znovu jsem viděl maminku a bratry, jak se dohadují, co sen znamenal…

Tenkrát mu Panna Maria řekla ve snu: – Přijde doba, kdy všechno pochopíš.
Když se nyní vracel vzpomínkami zpět, bylo mu vše jasné. Aby mohl pomoci hochům a aby zachránil mnoho duší, musel platit oběťmi a dřinou.
18. května se navždy rozloučil s Římem.

DBT, 418–419

Informace:

Publikováno: 30. 1. 2007
Poslední změna: 30. 1. 2007


 

Pořádají: Salesiáni Dona Boska , SADBA , Salesiánské aktivity pro mládež