Salesiánská asociace Dona Boska (SADBA)


Vznik a rozvoj salesiánské kongregace

František, Eusebio, Filip, Michal a další přátelé

Ukradl jsem dva chleby

Byl srpen 1872. Zazvonil zvon a ze všech tříd a dílen se vyhrnuly zástupy hochů, kteří vykřikovali: Svačina! Svačina!
Hoši, kteří měli službu, vynesli na dvůr čtyři velikánské koše nakrájených čerstvých chlebů.

  • Každý jeden chléb! Jen jeden, ne více! upozorňovali hlasitě. František Piccolo, jedenáctiletý hoch, který přišel nedávno, pozoroval hemžení kolem košů a čekal, až přijde na řadu. 


„I u mě,“ napsal později, „zvítězila chuť nad čestností. Ukradl jsem dva chleby a spěchal do závětří, kde jsem je spěšně snědl. Potom se dostavily výčitky svědomí.
Kradl jsem – uvědomil jsem si. Zítra nebudu moci jít ke svatému přijímání. Musím jít ke zpovědi.
Mým zpovědníkem byl Don Bosco. Představil jsem si jeho zklamání, kdyby se dozvěděl, že jsem kradl. Co bych měl udělat? Dona Boska jsem rozhodně nechtěl zranit. Vytratil jsem se kostelem ven z oratoře a utíkal jsem co nejrychleji do městského chrámu Panny Marie Těšitelky, abych se tam zbavil svého hříchu.
Vešel jsem do ztemnělého prostoru, vybral jsem si nejodlehlejší zpovědnici a začal se zpovídat:

  • Přišel jsem se vyznat sem, protože jsem se styděl jít se vyzpovídat k Donu Boskovi. Dnes vidím, že jsem podobný úvod nemusel dělat. Ale byl jsem naučený jednat vždycky upřímně. Považoval jsem tuto okolnost za závažnou. Ze zpovědnice se ozval hlas:
  • Klidně povídej. Don Bosco se to nikdy nedozví.

Poznal jsem Don Boskův hlas. Lekl jsem se a začal se potit. Jak se mohl dostat Don Bosco sem do zpovědnice, když byl v oratoři? Že by se stal zázrak? Ne. Don Bosco chodil zpovídat do zdejšího chrámu pravidelně. Ale proč jsem musel padnout zrovna na něho? Právě tentokrát jsem se mu chtěl vyhnout. Proto jsem utekl z oratoře.

  • Můj příteli, povídej! Neboj se mi svěřit, co se ti přihodilo. Chvěl jsem se jako osika.
  • Ukradl jsem dva chleby.
  • Neudělalo se ti z nich špatně?

DBT, 349–351

Don Bosco zůstal překvapen

V 37. kapitole jsme uvedli, že Don Bosco při jednom podzimním výletě hostoval v Lu a v domě pana Rinaldiho si pohrál s pětiletým Filipem.
Když bylo Filipovi deset, setkal se s Donem Boskem podruhé. Salesiáni otevřeli nedaleko Filipova rodiště v Mirabello malý seminář. Pan Kryštof Rinaldi tam poslal svého syna. Filip dosud nikdy nežil mimo domov. Hoši z venkova bývají povětšině nesmělí a zakřiknuti. Přivykal si na nový život těžce. Nejraději by se vrátil domů k mamince, ale současně si uvědomoval, že je nutné přinést nějakou oběť. Přece nemohou být všichni pořád doma. Pobyt zde otevíral cesty jinému životu, než jsou otcovy pole, vinice a krávy.
Jeho učitelem byl klerik Pavel Albera. Později a něm napsal: „Don Albera byl můj anděl strážný. Měl mě na starosti a zahrnoval mě jen láskou. Kdykoli si na něho vzpomenu, naplňuje mě vždy dojetí.“
V ústavu byl bohužel ještě jiný klerik, který byl pravým opakem. Nedovedl se ovládat a býval hrubý. Svým chováním urážel druhé.
Don Bosco přišel dvakrát z Turína, aby se přesvědčil, jak se v malém semináři žije. S Filipem měl dlouhý rozhovor. Od toho okamžiku se stali přáteli.
Nastalo jaro. Filip se necítil ve své kůži. Během zimy velice intenzivně studoval a nyní se cítil mimořádně unavený. Přidaly se potíže s levým okem. Jednoho dne, kdy se toho na něho nakupilo příliš mnoho, se k němu hrubě zachoval zmíněný asistent. Filipa to vyvedlo z rovnováhy. Hned zašel do ředitelny a řekl představenému, že by se rád vrátil domů. Všichni se domnívali, že je to jen nezvládnutá emoce, která rychle přejde. Skutečnost však byla jiná. Filip byl rozhodnutý odejít a nikomu se nepodařilo jeho rozhodnutí aspoň oddálit.
Když toho roku přišel Don Bosco do semináře potřetí, Filip zde již nebyl. Don Bosco byl překvapen. Hned mu napsal a žádal ho, aby znovu zvážil své rozhodnutí.
Během dalších let dostal Filip od Dona Boska dopisů více. V každém ho Don Bosco žádal, aby znovu přehodnotil svůj postoj. Psal mu: „Filipe, pamatuj si, že domy Dona Boska jsou pro tebe stále otevřené.“

DBT, 353–354

Informace:

Publikováno: 30. 1. 2007
Poslední změna: 30. 1. 2007


 

Pořádají: Salesiáni Dona Boska , SADBA , Salesiánské aktivity pro mládež