Salesiánská asociace Dona Boska (SADBA)


Vznik a rozvoj salesiánské kongregace

Rok 1855 – malí provinilci z polepšovny

První salesián

Don Bosco zval pravidelně každý týden své kleriky k sobě a vyprávěl jim o chudobě, čistotě a poslušnosti. Církev vždy považovala tyto tři ctnosti za bezpečnou cestu k Bohu. Vysvětloval jim, že složením slibu se člověk zcela zasvěcuje Pánu. Slibem se dotyčný slavnostně zavazuje Bohu, že bude celý život usilovat o jmenované tři ctnosti a zároveň bude žit ve společenství se všemi členy. Zároveň se stal řeholníkem.
Po prvním roce přípravy se tnu zdálo, že Michal Rua je připraven složit slib. Zeptal se ho:
Domníváš se, že by ses mohl zavázat slibem poslušnosti, chudoby a čistoty na tři roky?
Michal se svěřil, že by se především rád zavázal, že nikdy neopustí Dona Boska. Souhlasil.
25. března 1855, na svátek Zvěstování, se konal ve světnici Dona Boska obřad bez velkých okázalostí. Don Bosco stál a po slouchal. Michal Rua klečel před křížem a pronášel slib: „Slibuji Bohu, že budu poslušný, chudý a čistý, a sebe svěřuji do vašich rukou, Done Bosco…“
Nic jiného se neudálo. A přesto v tomto okamžiku vznikla nová řeholní rodina. Zakladatelem byl Don Bosco a Michal Rua se stal prvním salesiánem.

DBT, 247

Den na svobodě

Don Bosco se vrátil do Generaly a ohlásil výlet. Odpovědí byl výbuch jásotu. Když si zjednal ticho, pokračoval:

  • Zaručil jsem se, že se budete dobře chovat a že nikdo z vás neuteče. Ministr mi dal slovo, že vás nebude provázet žádný uniformovaný ani civilní dozor. Nyní požaduji čestné slovo na vás. Kdyby některý z vás utekl, připravil by mi velké nepříjemnosti a vícekrát bych se už nemohl mezi vámi ukázat. Mohu se tedy na vás spolehnout?

Nastalo velké vření a dohadování. Pak předstoupilo několik nejsilnějších hochů.

  • Dáváme vám svoje slovo! prohlásili. Všichni se vrátíme a všichni se budeme chovat slušně.

Výlet byl hned příští den. Začínalo jaro, slunce příjemné hřálo. Když se dostali za město do volné přírody, mohli běhat, křičet, hrát si. Don Bosco šel uprostřed, dával hádanky, vyprávěl veselé příhody, sršel humorem a vtipy. V čele výpravy šel osel obtěžkaný potravinami.
Na programu dne byla i mše svatá a po ní společný oběd ve volné přírodě. Pak zase pokračovaly hry, soutěže a zábava. Odpoledne si prohlédli královský park a královský hrad. Byla i bohatá svačina. Vrátili se až po západu slunce. Oslík neměl co nést, proto hoši posadili na jeho hřbet svého dobrodince, provolávali mu slávu a dělali doprovod. Do Generaly vcházeli za zpěvu. Ředitel je ne dočkavě počítal a nechtěl uvěřit, že se vrátili všichni do jednoho.
Don Bosco stiskl každému chlapci ruku na rozloučenou a přidal srdečnou větu povzbuzení. Když se vracel domů, byl velice smutný. Litoval, že je musel opustit a že je nemůže mít natrvalo u sebe.
Když dostal ministr hlášení o výsledku výletu, měl radost, že byl úspěšný. O několik dní později hovořil opět s Donem Boskem a tázal se:

  • Prozraďte mi, čím to je, že vy u mladých provinilců docílíte všeho, a my nic.
  • Vy jim stále jen rozkazujete a za všechno je trestáte. Více pro ně neděláte. Já se jim snažím prokazovat dobro. A jako kněz jsem před nimi ve výhodě. Vidí ve mně ještě něco více. Ale to nedokážete pochopit.

DBT, 250–251

Informace:

Publikováno: 30. 1. 2007
Poslední změna: 30. 1. 2007


 

Pořádají: Salesiáni Dona Boska , SADBA , Salesiánské aktivity pro mládež