Salesiánská asociace Dona Boska (SADBA)


Vznik a rozvoj salesiánské kongregace

Zůstanu s Donem Boskem

Setkání s papežem

V únoru 1858 dostal Michal Rua za úkol přepsat krasopisně na pergamenový papír rukopis Don Boskových pravidel. – Vyhraj si s tím. Velice mi na úpravě záleží. Ať je co nejelegantnější.
18. února jeli spolu do Říma. Nejdříve si museli opatřit pasy. Část cesty podnikli po moři, část vlakem po souši. Don Bosco napsal před odjezdem poslední vůli. Oratoř svěřil domu Alasonattimu.
9. března měli první audienci. Papež je přijal srdečně, neskrýval radost, že poznává Dona Boska. Pochvalně se vyjadřoval o jeho činnosti. Souhlasil se založením nové řeholní rodiny, která by vyhovovala požadavkům nové doby. Dal i některé vhodné rady. Považoval za velice důležité, aby se členové vzájemně k sobě vázali řeholními sliby, a ne, jak navrhoval Rattazzi, jen závazným prohlášením.

  • Nyní můžete jít. Modlete se. Za několik dní přijďte opět, a řeknu vám další.

Don Bosco byl z přijetí nadšen. Znovu prošel text pravidel a Rua ho musel opět přepsat.
21. března přijal Pius IX. Dona Boska podruhé. Tentokrát se vyjadřoval ještě otevřeněji.

  • Jsem přesvědčen, že vaše dílo se stane velkým požehnáním pro mládež. Je třeba ho uvést do života. Pravidla jsou nenáročná a dají se snadno zachovat. Oblekem ani stylem modliteb se nebudete lišit od ostatních věřících ve světě. Domnívám se také, že by bylo vhodnější nazývat vaše společenství společností, a ne kongregací. Proveďte vše tak, aby se každý člen cítil před církví řeholníkem a v občanském prostředí běžným občanem.

Dona Boska těšilo, že papež má zájem o jeho záležitost a stejnou představu jako Rattazzi. Před ukončením audience předal Piu IX. opravená pravidla:

  • Tento text je upraven podle vašich připomínek. Jejich řádem a duchem se řídím již dvacet let.

V pravidlech nebylo nic z mnišského způsobu života. Šlo o společenství kleriků a laiků, kteří se zavazovali sliby, že budou usilovat o dobro chudé mládeže. Před státem budou občany. Při vstupu ani složením slibů se nikdo nezříká žádného občanského práva ani práva na svůj majetek. Před církví budou opravdovými řeholníky. S užitky jejich majetku a se vším, co získají svou prací, bude disponovat kongregace, dokud v ní člen zůstane.

DBT, 269–270

Krize Josefa Buzzettiho

Mezi kněžími se vytvořilo mínění, že laici jsou sluhové kněží, kategorie druhého stupně.
Tato krize zapříčinila pravděpodobně i odmítavý postoj Josefa Buzzettiho.
Představoval si budoucí život jako nádherné rodinné společenství. Zatím pozoroval, že vedení domu se ujali klerici a osobovali si právo rozhodovat i o věcech, o které se od počátku starali laici. V jeho nitru začala převládat nespokojenost a nechuť. Budoucnost viděl černě. Rozhodl se, že odejde. Našel si ve městě práci a šel se rozloučit s Donem Boskem. Upřímně mu otevřel srdce a na konkrétních případech mu ukázal, že se stal v oratoři posledním poskokem a že musí poslouchat ty, které viděl přicházet do oratoře jako malé kluky, kterým pomáhal a učil je. Zároveň se neskrýval s bolestí a zklamáním, že oratoř přestává být domovem. Vždy si přál, aby zde všichni spoluzodpovídali za spokojený život, a rovněž si přál, že v této rodině jednou i zemře.
Don Bosco mu neřekl: Co si bez tebe počnu, jestliže mi odejdeš. Nikdy neoplakával sebe. Vždy myslel na druhé. Přemýšlel, jak by svému nejlepšímu příteli pomohl.

  • Našel sis už místo? Vyděláš si dost peněz? Momentálně jistě nemáš ani liru a potřebuješ se zařídit.

Otevřel zásuvku svého stolu.

  • Víš lépe než já, co je uloženo ve stole. Vezmi si, kolik potřebuješ. A jestliže je tam málo, řekni mi, kolik potřebuješ, a já ti seženu zbytek. Josefe, mrzelo by mě, kdybys měl mít kvůli mně nějaké těžkosti. Vždy jsme si pomáhali, doufám, že na mě nikdy nezapomeneš. Současně se mu díval do očí s účastí a láskou, které většina hochů nedovedla odolat.

Buzzetti se místo odpovědi rozplakal. Nebyl k zastavení. Když se zklidnil, podal Donu Boskovi ruku a řekl:

  • Nechci vás opustit. Nadále se chci o všechno dělit s vámi.

DBT, 273–274

Informace:

Publikováno: 30. 1. 2007
Poslední změna: 30. 1. 2007


 

Pořádají: Salesiáni Dona Boska , SADBA , Salesiánské aktivity pro mládež