Salesiánská asociace Dona Boska (SADBA)


Vznik a rozvoj salesiánské kongregace

Výlety do Monferrata a život v oratoři

Setkání s Rinaldim

Každý rok na svátek Panny Marie Růžencové zacházel Don Bosco do Becchi s oddanějšími hochy. V prvních letech jich bývalo kolem dvaceti. V roce 1858 jich byla již stovka.
Bratr Josef je pokaždé srdečně přivítal a po celou dobu jejich pobytu dovedl trpělivě přivírat oči nad tím, jak mu hoši pojídali ovoce a ve vinici hrozny.

Když dobře poznali jeho rodný kraj, organizoval cesty i jinam. Někdy dokonce vlakem. V roce 1864 byli až v Janově. Správa železnic uvolnila pro hochy celé dva vagony.
V roce 1861 byli v Lu. Zde zažili idylickou epizodu v rodině pana Rinaldiho. Když k nim přišli, utvořilo jim špalír jejich devět dětí. Stály podle velikosti a tvořily stupínky jako píštaly u varhan. Osmý byl Filip. Měl pět let. Nemohl se vynadívat na kněze. Pohnul rukou a hoši se dali do zpěvu. Pohnul rukou podruhé a spustila kapela. Představení odměnil Filip potleskem svých malých ruček. Don Bosco podal každému dítěti na rozloučenou ruku. Nejdéle se loučil s Filípkem. Nevíme, zda tušil, že tento chlapec bude jednou jeho třetím nástupcem v čele salesiánské kongregace: don Filip Rinaldi.

DBT, 283–284

Hoch se zrzavými vlasy a déšť

Don Bosco se vrátil do Montemagna za dva roky. Přišel v srpnu a přihodila se mu zvláštní epizoda.
V kraji tři měsíce nepršelo. Všechno usychalo, zvláště žalostný byl pohled na vinice. Don Bosco byl pozván na třídenní obnovu před svátkem Nanebevzetí Panny Marie. V prvním kázání prohlásil:

 • Jestliže se během těchto tří dní smíříte s Bohem dobrou zpovědí a na svátek Panny Marie všichni přistoupíte ke svatému přijímání, slibuji vám jménem Boží Matky, že vám vydatný déšť zachrání úrodu.

Vrátil se do sakristie. Pan farář Clivio ho přivítal nabručeně: – Blahopřeji. Nevěděl jsem, že jste prorok. Nikdy bych se neodvážil vyjadřovat se jako vy.

 • Nerozumím vám. Nevím, kam mířite.
 • Slíbit veřejně déšť na svátek Panny Marie.
 • Já, že jsem tohle slíbil?
 • Celá farnost to slyšela. Přiznám se vám, že nemám rád troufalé řeči.

Věřící odpověděli vírou. Don Rua a don Cagliero, kteří doprovázeli Dona Boska, ještě po létech vzpomínali, kolik času tehdy proseděli ve zpovědnicích.
Předpověď vzbudila zájem i v okolních vsích. Část obyvatelstva věřila, část ne.
Nastal svátek. Obloha byla jasná jako o všech předešlých dnech. Máme zde svědectví dona Aloise Porty:
„Šel jsem na odpolední pobožnost s markýzem Fassatim. Od jeho paláce se šlo ke kostelu asi deset minut. Než jsme došli do sakristie, byli jsme oba propoceni od pražícího slunce.

 • Tentokrát bych nechtěl být ve vaší kůži, Done Bosco, řekl markýz. Slíbil jste déšť a pálí slunce.

Don Bosco si oblékl rochetu a vystoupil na kazatelnu. Když se pomodlil, začalo se mračit. Mluvil několik minut a zahřmělo. Vzápětí se spustil liják. Don Bosco přestal kázat. Jednak by ho lidé neslyšeli kvůli dešti, který prudce narážel na zdi a okna, jednak nemohl mluvit kvůli dojetí. Nezáviděníhodná situace v něm vybičovala silné napětí. Pokračoval, až se všichni uklidnili. Děkoval Panně Marii za vyslyšení.

DBT, 285–286

Primice dona Ruy

29. července 1860 měl být vysvěcen na kněze don Rua. Don Bosco ho poslal do institutu misijních kněží, aby se připravil na svěcení duchovními cvičeními

Následující neděli byla v oratoři velká sláva. Don Rua měl primici. Vedle oltáře byla velká kytice bílých květů. Přinesli ji malí kominíci z oratoře svatého Aloise.
Celý den byl bohatý program. Středem pozornosti byl novokněz. Když bylo večer po všem a Rua se dostal do své světnice, čekal ho na stole dopis od Dona Boska. Četl: ,Staneš se svědkem, větším než já, jak se salesiánské dílo šíří z Itálie do všech končin světa. Čeká tě spousta práce i spousta utrpení. Ale ty dobře víš, že do zaslíbené země je možno se dostat až po přechodu Rudým mořem a nevlídnou pouští. Snášej vše s odvahou. Pán tě bude po celý život těšit a pomáhat ti.‘“
Když don Rua skončil primiční mši svatou, Don Boskovo nitro naplnil zvláštní pocit jistoty, že jeho dílo překoná všechny obtíže, že všechno zvládne. Chlapců již bylo pět set. Ve čtyřech dílnách se pilně vzdělávalo ve svém řemesle tři sta malých učňů. Don Bosco musel častokrát opouštět oratoř. Nebylo snadné uživit takovou spoustu dobře trávícího mládí. Od nynějška bude odjíždět klidněji. Don Rua bude druhým Donem Boskem. Nač nestačí první, to vždy zvládne druhý.“
23. července 1860 zemřel don Cafasso. Jakmile se Don Bosco dozvěděl, že jeho velký přítel umírá, spěchal za ním. Již se s ním nestihl rozloučit. Poklekl u jeho lůžka, kde právě vydechl naposledy, a dlouho se modlil. Cafassovi vděčil za mnoho. Tlačil stále Dona Boska vpřed, věřil mu, rozuměl mu, dovedl ho pokaždé povzbudit, zvláště ve chvílích, kdy se mu nedostávalo sil a pomoci. Cafasso ho nikdy neodbyl. Byl jeho duchovním otcem v nejplnějším smyslu. Jeho místo už nikdo nenahradil.

DBT, 287–288

Čtyři sta chlebů z prázdného koše

Za chvilku přišli ke zpovědnici dva hoši, kteří měli na starosti rozdílení chlebů na snídani.

 • Done Bosco, na snídani není chléb.
 • Jak vidíte, tady není. Jděte k pekaři a vyzvedněte potřebné množství.
 • To jsme právě provedli, ale pekař nás vrátil, a že nám nedá ani krajíc dříve, dokud nezaplatíte dluhy.
 • Nějak to zařídím. Nejdříve vyzpovídám čekající.

Za chvilku byli hoši nazpět podruhé.

 • Done Bosco, poraďte, co máme dát na snídani
 • Žádal jsem vás, abyste mě nechali vyzpovídat čekající hochy. Jděte se podívat ještě jednou.

Zatímco odcházeli, přiklekl jsem a začal vyznání. Ještě jsem nebyl u konce a už tu byl jeden z hochů po třetí.

 • Všechno jsme prohledali a našli jsme jen několik chlebů.
 • Připravte mi je do košíku. Dnes budu rozdávat sám. Přijdu hned, jak skončím zpovídání.

Všechny rozhovory jsem slyšel. Probudila se ve mně zvědavost jak Don Bosco vyřeší nezáviděníhodnou situaci. Postavil jsem se co nejblíže stolku, na němž byl připraven košík s několika chleby. Mohlo jich být patnáct až dvacet.
Když přišel, postavil jsem se před něho první, přijal jsem chléb a vklouzl za něho, abych viděl, jak rozdělování skončí. Hoši přistupovali jeden za druhým. Don Bosco s každým prohodil slovo a rozděloval bezstarostně dál. Všech čtyři sta hochů dostalo svůj chléb.
Když všechny podělil, nahlédl jsem do košíku; byl tam stejný počet chlebů jako před rozdílením. Zakousl jsem se do svého abych se přesvědčil, že se neklamu. Byl jsem ze všeho vyveden z míry. Spěchal jsem za čekající matkou a prohlásil jsem:

 • Maminko, nezlob se, žes jela do Turína zbytečně. Musím tady zůstat, nemohu odjet domů. Chci zůstat u Dona Boska, protože je svatý.

Pak jsem jí vyprávěl, co jsem viděl na vlastní oči z bezprostřední blízkosti. Tento zážitek rozhodl, že jsem zůstal v oratoři a zařadil se mezi Don Boskovy syny.“
František Dalmazzo se stal salesiánem, byl osm roků ředitelem ústavu ve Valsalice a sedm roků generálním prokurátorem salesiánské kongregace u Apoštolského stolce.

DBT, 288–289

Informace:

Publikováno: 30. 1. 2007
Poslední změna: 30. 1. 2007


 

Pořádají: Salesiáni Dona Boska , SADBA , Salesiánské aktivity pro mládež