Salesiánská asociace Dona Boska (SADBA)


Vznik a rozvoj salesiánské kongregace

Velká svatyně ze snu

Námitky proti titulu chrámu

Povzbudil ho zase sen. Po moři plula loď církve. Řídil ji papež. Plula bezpečně rozbouřeným mořem. Na loď útočilo množství nepřátelských lodí. Všem se ubránila a bezpečně dorazila mezi dva sloupy, k nimž papež loď upoutal. Na prvním sloupu vévodila velká hostie, na druhém socha Neposkvrněné a nápis Pomocnice křesťanů.
Starosti s přípravou projektu svěřil inženýru Antonínu Speziovi. Navrhl chrám ve tvaru kříže, o ploše 1200 čtverečních metrů, dlouhý čtyřicet osm metrů.
Jakmile byl návrh hotov, spěchal s ním Don Bosco na městskou správu vyžádat si schválení. Proti projektu nebyly námitky. Dokonce bylo, zatím sice pouze slovy, přislíbeno 30 tisíc lir ze strany města. Tato suma se dávala tradičně na výstavbu každého kostela.
Pánům ze správy se nezamlouval titul. Proč zrovna kostel Panny Marie Pomocnice?

  • Done Bosco, nezdá se vám ten název trochu cizí? Panna Maria má tolik titulů. Zasvěťte chrám Panně Marii Karmelské nebo Růžencové nebo Královně míru.
  • Víte co? usmál se Don Bosco. Dnes mi stačí, když schválíte projekt. Na titulu se dohodneme později.

DBT, 294

Panna Maria obstarává peníze

Jednou z velenápadných milostí bylo například uzdravení bankéře a senátora Josefa Cotty, který byl velice známou osobností v politických a finančních kruzích. Podporoval Dona Boska již dříve. Bylo mu osmdesát tři let a ležel smrtelně nemocen. Lékaři se vzdali jakékoli naděje. Don Bosco ho navštívil. Nemocný mu sdělil slabým hlasem: – Za několik minut se budu muset odebrat na věčnost.

  • Pane senátore, to nesmíte udělat! živě zaprotestoval Don Bosco. Panna Maria vás ještě moc potřebuje na tomto světě. Musíte žít a pomoci mi stavět kostel.
  • Již není žádná naděje, zanaříkal stařec.
  • Co byste udělal, kdyby vás Panna Maria uzdravila? Senátor se pokusil o úsměv. Sebral síly a pozvedl k Donu Boskovi dva prsty:
  • Kdybych se uzdravil, dal bych na stavbu kostela do šesti měsíců dva tisíce lir.
  • V tom případě spěchám za svými hochy, začneme se za vás hned modlit a očekávám vás zdravého ve Valdoku.

Za tři dny přišel senátor zdráv.

  • Done Bosco, Panna Maria mě uzdravila. Přicházím splnit slovo. Zde je první splátka.

Dne 11. února 1868 napsal Don Bosco rytíři Oregliovi:
„Panna Maria působí denně jedno překvapení za druhým. Byly by toho celé svazky.“

DBT, 296–297

Informace:

Publikováno: 30. 1. 2007
Poslední změna: 30. 1. 2007


 

Pořádají: Salesiáni Dona Boska , SADBA , Salesiánské aktivity pro mládež