Salesiánská asociace Dona Boska (SADBA)


2. světová válka

Obsah

  1. První těžká zkouška
  2. Trnitá cesta několika koncentráky
  3. Biskupem v nastupující totalitě

Biskupem v nastupující totalitě

„Rozhodnutí“ dona Ricaldone

V červenci roku 1947 se v italském Turíně konala 16. generální kapitula salesiánské kongregace. Z Čech byl k provinciálovi P. Stuchlému jako delegát jednohlasně zvolen Trochta. Když byl při této příležitosti pozván k hlavnímu představenému, sdělil mu don Ricaldone, že si papež přeje, aby se Štěpán stal litoměřickým biskupem. Trochta se jako poslušný salesián neodvážil odpovědět záporně, ale neodpustil si poukázat na své podlomené zdraví. Dostal krátkou odpověď: „Svatý otec si to přeje a ty tam půjdeš.“„;“14";;;

Biskupské svěcení

V sobotu 15. listopadu se konala ve Smetanově síni Obecního domu v Praze slavnostní akademie. Na této nezapomenutelné slavnosti se sešli Trochtovi přátelé, bývalí spoluvězni, významné osobnosti veřejného života, mládež, junáci, spolubratři. Účinkovala zde hudba mladých studentů a oratoriánů, složená z pěti kapel salesiánských domovů: celkem 167 nástrojů pod taktovkou salesiána P. Januše. Hráli vybrané a náročné skladby. Vystoupil chlapecký pěvecký sbor salesiánských domovů s dvěma sty členů.
Den nato se konalo svěcení v katedrále svatého Víta. Hlavním světitelem byl papežský nuncius Xaverio Ritter, spolusvětiteli pak dřívější spoluvězeň z koncentráku, pražský arcibiskup Josef Beran, a královéhradecký biskup Mořic Pícha.
Z katedrály svatého Víta se odebrali biskupové a pozvaní hosté do arcibiskupského paláce. Provázel je nesmírný jásot věřících. Arcibiskup Beran pak z balkonu paláce představil zástupům shromážděným na Hradčanském náměstí nového litoměřického biskupa i s jeho maminkou.
Památný den vyvolal v novém biskupovi mnoho dojmů. Nejhlouběji se mu však do srdce vryla slova jeho matky, která mu při obědě řekla: „Nedej na jejich řeči. Dnes ti volají hosana a zítra budou křičet: Ukřižuj!“

Cesta do Litoměřic

Sám ke svému jmenování napsal svým představeným do Říma: „Pro salesiány čest, pro mne kříž.“ A věděl, co říká: Rozsáhlá litoměřická diecéze poskytovala po válce téměř beznadějný obraz. Místo 804 duchovních (počet z roku 1938) zde nyní žilo jen 107 českých a 100 německých kněží. Mnohé vesnice zely prázdnotou v důsledku vyhoštění německého obyvatelstva, kostely byly vydrancované a zabedněné. Počet věřících byl velmi nízký – asi 20 procent z celkového počtu obyvatel.
Příchod nového pastýře do Litoměřic byl stanoven na neděli 23. listopadu. Kolem třetí hodiny odpoledne vyjela z pražského salesiánského domova malá kolona osobních aut. Biskup Trochta a s ním cestující hosté směřovali na sever…
Cestou odbočila auta k Terezínu. Nový biskup se chtěl zastavit v terezínské Malé pevnosti. Na hřbitově, před modlitbou za zemřelé, pravil: „Prozřetelností Boží bylo určeno, abych na nástupní cestě do své litoměřické diecéze jel kolem místa hrůzy, v němž si mne Bůh pro tuto diecézi připravoval. Vím, jak hrozný byl úděl zde zemřelých, jak trpký život a jak lidsky bezútěšné umírání. Často jsem chodil touto cestou pěšky, i dnes jsem chtěl přijít jako kající poutník, abych si připomněl, že po dni slavném mohou zase přijít dny trpkých zkoušek, a abych se na ně lépe připravil…“

Informace:

Publikováno: 30. 1. 2007
Poslední změna: 30. 1. 2007


 

Pořádají: Salesiáni Dona Boska , SADBA , Salesiánské aktivity pro mládež