Salesiánská asociace Dona Boska (SADBA)


Závěr a statistiky

Obsah

  1. Závěr a seznam zkratek
  2. Statistiky rozvoje chaloupkového díla

Statistiky rozvoje chaloupkového díla

Následující tabulka ukazuje růst počtu chalup a dětí během rozvoje chaloupkového díla a témata na jednotlivé roky.

Rok Vývoj Témátka
1974 a 5 1 chalupa  
1976 a 7 2 chalupy
Začátek chaloupek pro děvčata.
 
1978 3 chalupy  
1979 8 chalup  
1980 14 chalup Starý zákon
1981 18 chalup, 400 chlapců, 70 animátorů Ježíšova podobenství
1982 39 chalup, 500 chlapců, 110 animátorů Svatý Pavel
1983 52 chalup, 650 chlapců, 160 animátorů Blahoslavenství
1984 55 chalup, 600 chlapců, 170 animátorů Panna Maria
1985 62 chalup, 750 chlapců, 190 animátorů Liturgický rok
1986 64 chalup, 780 chlapců, 200 animátorů
Po prázdninách převzetí chalup – Reverend
Dějiny církve v životě svatých
1987 62 chalup, 770 chlapců, 220 animátorů Janovo evangelium
1988 72 chalup, 1.000 chlapců, 250 animátorů
Po prázdninách počátek rozdělení díla
Svatý Jan Bosko
1989 83 chalup, 1.200 chlapců, 300 animátorů
Po prázdninách dokončení rozdělení díla: Sev. Morava Pavel Kuchař, Již. Morava Josef Kopecký ml., Čechy Reverend
Desetiletí duchovní obnovy
1990 66 chalup, 1.000 chlapců, 250 animátorů (JM – 15 chalup, SM – 13 chalup, celkem 94 chalup)
Po prázdninách oddělení Záp. Čechy Michal Kaplánek, Sev. Čechy Miroslav Maňásek. Znovu převzetí Již. Moravy. Dále uváděny jen chalupy „Reverendovy“
Katechismus – svátosti
1991 62 chalup, 950 chlapců, 200 animátorů Katechismus – morálka
1992 83 chalup, 1.200 chlapců, 280 animátorů
Po prázdninách oddělení Vých. Čechy Josef Kopecký ml.
Katechismus – věrouka
1993 68 chalup, 800 chlapců, 210 animátorů Otče náš
1994   Starý zákon
1995   Ježíšova podobenství
1996   Cesty apoštola Pavla
1997   Ježíš
1998   Svátosti
1999   Bůh Otec
2000   Církev

Informace:

Publikováno: 21. 3. 2007
Poslední změna: 21. 3. 2007


 

Pořádají: Salesiáni Dona Boska , SADBA , Salesiánské aktivity pro mládež